Polityka prywatności Stowarzyszenie Rafael

– gazeta „Dobre Nowiny”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Państwa danych jest Stowarzyszenie Rafael z siedzibą przy ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542, przez Rejonowy Sąd w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 9451920090.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Halina Marchut.  Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres: hala@rafael.pl

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam Państwo przekażą podczas: wpłaty darowizny na cele Stowarzyszenia Rafael, akcji wspierających fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin” (np. zakup cegiełki, wysyłka sms). Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Państwa podania adresu mailowego, imienia i miasta/adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zrealizować zobowiązania fundraisingowe, skontaktować się z Państwem w sprawie realizacji zakupu cegiełki czy dostarczyć zamówione przez Państwa egzemplarze gazet. Dodatkowo, każdy z Państwa może w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Państwa ofertę oraz przede wszystkim ułatwić kontakt. Tylko od Państwa zależy czy podadzą nam Państwo więcej danych. Informujemy też, że w każdym momencie można zmienić bądź usunąć swoje dane.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu składania darowizny. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe to kontakt związany z dostarczeniem gazet, wysyłka podziękowań czy realizacją zobowiązań fundraisingowych (np. wysyłki: gazety, podziękowań za wpłatę czy zakupionej cegiełki). Państwo wspierają nasze dzieła i chcemy za to podziękować i informować o rozwoju projektu.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Państwa dane, które zostały podane przy wpłacie darowizny bądź wysłaniu sms-a posłużą nam do celów komunikacyjnych. Pragniemy czasem wysyłać do Państwa wiadomości z podziękowaniem oraz komunikaty, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach,  konkursach i bonusach. Jeżeli podali Państwo dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Państwa. Dzięki temu będą otrzymywać Państwo informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które podali nam Państwo dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o korespondencję pod adres: dobrenowiny@rafael.pl

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które Państwo podali rejestrując się w naszym serwisie bądź też przy wpłacie darowizny, są konieczne dla realizacji zobowiązań fundraisingowych. Aby skontaktować się z Państwem, przekazać podziękowania czy wysłać zakupioną cegiełkę bądź zrealizować zobowiązania akcji promocyjnych potrzebujemy znać Państwa: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Dane, które podają Państwo dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Dane, które podają Państwo dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Pragniemy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy Państwu kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

 • firmy kurierskie;
 • firmy hostingowe;
 • systemy płatności;
 • platformy mailingowe;
 • internetowe narzędzia statystyczne (google analytics)
 • narzędzia reklamowe

 

PAŃSTWA PRAWA

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości,  pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się  jeszcze więcej, prosimy o maila na adres: dobrenowiny@rafael.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 12 411-14-52 .

Prosimy pamiętać, że mają Państwo:

 1. prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać nasze wiadomości. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę prosimy o kontakt: dobrenowiny@rafael.pl, tel. 12 411-14-52.
 2. prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć.  Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz  żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 5. względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia;
 6. prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

 

Dopóki są Państwo z nami – Państwa udostępnione dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuną Państwo konto, Państwa dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres  przedawnienia roszczeń.

 

Zawsze można się z nami skontaktować pod adresem: dobrenowiny@rafael.pl lub numerem telefonu 12 411-14-52. Postaramy się pomóc!