Darowiznę możesz wpłacić przelewem na konto
Stowarzyszenie Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
Numer konta: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
W tytule:  Darowizna na cele statutowe – Dobre Nowiny

lub na konto PayPal:
poczta@stowarzyszenierafael.pl

LUB WYKONAJ SZYBKI PRZELEW